Trả & Đổi hàng

Khách hàng có thể đổi hoặc hoàn tiền sản phẩm, với điều kiện sản phẩm được trả lại còn nguyên bao bì, không bị mòn, hư hỏng hoặc sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào.

Các mặt hàng phải được trả lại trong vòng 5 ngày sau khi nhận được trong tình trạng ban đầu để đủ điều kiện được hoàn trả.

Trước khi chúng tôi có thể bắt đầu xử lý khoản tiền hoàn lại của bạn, chúng tôi cần đảm bảo rằng các sản phẩm trả lại của bạn đáp ứng điều kiện trả lại của chúng tôi. Quá trình kiểm tra chất lượng này có thể mất đến 1 tuần hoặc thường ít hơn.

Miễn là (các) sản phẩm của bạn đáp ứng các tiêu chí trên, chúng tôi có thể hoàn lại giá mua của bạn. Nếu (các) sản phẩm trả lại của bạn không đáp ứng các tiêu chí trên, chúng tôi không thể chấp nhận các mặt hàng đó và rất tiếc sẽ không thể hoàn lại tiền cho bạn. Trong trường hợp đó, (các) sản phẩm sẽ được hãng vận chuyển trả lại cho bạn và bạn phải thanh toán tiền vận chuyển.

Rất tiếc, chúng tôi không thể kiểm soát được sẽ mất bao lâu để các sản phẩm trả lại của bạn được giao lại cho chúng tôi. Nó có thể thay đổi tùy theo nhà cung cấp dịch vụ ưu tiên mà bạn chọn để trả lại gói hàng.

Để biết thêm thông tin và đặc biệt nếu bạn không nhận được tiền hoàn lại trong vòng 21 ngày làm việc, vui lòng viết Liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng info@69slam.vn cho nhân viên tư vấn biết chi tiết về đơn đặt hàng và về câu hỏi của bạn.